งานเสวนาเนื่องในวันมะเร็งโลก 4 กุมภาพันธ์ “Close the Care gap” ลดวิกฤตปัญหาผู้ป่วยมะเร็งสู่ความเท่าเทียมด้านการรักษา”