การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมใหม่ในการตรวจยีนกลายพันธุ์ในพลาสม่าของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด”

 

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“นวัตกรรมใหม่ในการตรวจยีนกลายพันธุ์ในพลาสม่าของผู้ป่วยโรคมะเร็งปอด”

วันที่ 23 กันยายน 2559 ลงทะเบียน ฟรี สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ goo.gl/SiGSsj

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-201-1672