สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริจาคเต้านมเทียม ให้ผู้ป่วยมะเร็ง

 
     วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยกิจกรรมนักศึกษาส่งมอบเต้านมเทียมให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 100 เต้า โดยมี รศ. นพ.ประกาศิต จิรัปปภา คณะกรรมการประจำศูนย์มะเร็งเป็นตัวแทนจากศูนย์มะเร็งเป็นผู้รับมอบใน วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง 2 เพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมต่อไป
 

 More Picture