ขอแสดงความยินดีกับ รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา

 

          ขอแสดงความยินดีกับ รศ. พญ.ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ซึ่งได้รับเป็นตัวเเทนประเทศไทยด้าน วิทยาศาสตร์การแพทย์และการทำวิจัย และได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรางวัล The Asean-US Science Prize for Women 2020 ที่สนับสนุนโดย The United States Government, the U.S. Agency for International Development (USAID), ประเทศในกลุ่ม ASEAN, และ Underwriters Laboratories (UL)

 

ทั้งนี้สามารถให้กำลังใจและเข้าไปชมคลิป VDO ด้านต่างๆ ทั้งในด้านการทำวิจัย การทำงาน การตรวจรักษา การเรียนการสอน ครอบครัวและแรงบันดาลใจ ของ รศ.พญ. ธัญนันท์ เรืองเวทย์วัฒนา ได้ที่นี่