ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ The Masterclass on Multidisciplinary Management for Hepatocellular Carcinoma Patients In 2024

     

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ The Masterclass on Multidisciplinary Management for Hepatocellular Carcinoma Patients In 2024 Update trends in Intermediate-stage HCC management ได้รับเกียรติจาก อ. พญ.ธนพร ธำรงจิรพัฒน์, ผศ. นพ.ปรมินทร์ ม่วงแก้ว, ผศ. นพ.ชินรัตน์ บัวงาม, รศ. นพ.ณัฐพงศ์ งามไพบูลย์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยมี รศ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งกล่าวเปิดงานและดำเนินการประชุม วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้อง 810 A ชั้น 8 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
  
 

 More Picture