ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการ Achieving change in Genitourinary Cancer treatment 2018

     ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีธิบดี จัดประชุมวิชาการ Achieving change in Genitourinary Cancer treatment 2018 ณ ห้องประชุม 810 ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการทางการแพทย์และโรงเรียนพยาบาล
 

 More Picture