ภาพกิจกรรม 29 ปีปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference

ภาพบรรยากาศงานประชุม
29 ปีปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี
"Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference"
21 กรกฎาคม 2561
     ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดงานประชุมวิชาการ 29 ปีปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี "Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference" ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 

 More Picture