การประเมินผล กำกับ ติดตามมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับการให้ยาเคมีบำบัดที่้บ้าน (Home chemotherapy)

      ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ทีมสหสาขาวิชาชีพ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผล กำกับ ติดตามมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับการให้ยาเคมีบำบัดที่้บ้าน (Home chemotherapy) โดย รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวให้การต้อนรับ นพ.อัครฐาน จิตนุยานนท์ ประธานคณะกรรมการการประเมินผล กำกับ ติดตามมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับการให้ยาเคมีบำบัดที่้บ้าน (Home chemotherapy) และ ดร.ศุลีพร แสงกระจ่าง รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี