งานประชุมวิชาการ The 5th Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference & Home Coming Day

The 5th Ramathibodi Stem Cell Transplantation Conference & Home Coming Day

งาน 29 ปี ปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี และ งานสู่เหย้าผู้ป่วยปลูกถ่ายไขกระดูก 

 

 

    

          วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 (29ปี ปลูกถ่ายไขกระดูกรามาธิบดี)

ค่าลงทะเบียน

 • แพทย์ 1,000 บาท
 • บุคลากรทางการแพทย์ 500 บาท
   

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 (Home Coming Day)

คำชี้แจง : สำหรับผู้ป่วย และญาติผู้ปลูกถ่ายไขกระดูก ที่รามาธิบดี เท่านั้น

ค่าลงทะเบียนฟรี

 • การชำระเงิน    ชื่อบัญชี "ม.มหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี"
                      บัญชีออมทรัพย์ "ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี" เลขที่บัญชี 026-211222-9
     
 • รับจำนวน :    150     คน
 • หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์ปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • สถานที่จัดประชุม : ชั้น 5 ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วันที่ประชุม : วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561
   
 • ปิดรับสมัครลงทะเบียนภายใน : วันที่ 15 กรกฎาคม 2561
   
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณพิศมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
  ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

  E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
  โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
  โทรสาร.   02-201-2682