การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน

 
     วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี, ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ และ ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารยาเคมีบำบัดทางสายสวนหลอดเลือดดำส่วนกลางที่บ้าน” โดยได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.วินัย วนานุกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1-2 ชั้น 7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
 

 More Picture