การบรรยายพิเศษให้ความรู้ประชาชน "มะเร็งช่องปากและลำคอ"