เชิญร่วมงานสัปดาห์วันมะเร็งโลก World Cancer Day

งานสัปดาห์วันมะเร็งโลก World Cancer Day
 

จัดขึ้นในวันจันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

จัดขึ้นในวันจันทร์ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

จัดขึ้นในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

จัดขึ้นในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

จัดขึ้นในวันวันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ์ฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

จัดขึ้นในวันวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ Q Space MC ชั้น M ศูนย์การค้า ดิ เอ็มควอทรียร์