การประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมเพื่อการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิ่มภูมิคุ้มกันจาก lab สู่ commercial”