เชิญร่วมประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in Oncology

          ด้วยมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ  สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย  สมาคมรังสีรักษาและมะเร็งวิทยาแห่งประเทศไทยและสมาคมมะเร็งนรีเวชไทย จัดการประชุมวิชาการหัวข้อ Palliative Care in  Oncology วันที่  13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559  ณ  โรงแรมตวันนา  (The Tawana Bangkok Hotel) 

กรุณาตอบกลับภายในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559

มะเร็งวิทยาสมาคมโทรศัพท์ 02-718 1537 /email:tsco.onco@gmail.com

 

สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่นี่