ประชุมวิชาการ Perspective on Head & Neck Cancer

 

 • กำหนดการประชุม
   
 • ค่าลงทะเบียน :  ฟรี

คำชี้แจง : สำหรับแพทย์ นักศึกษาแพทย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมวิชาการ
 

 • สถานที่จัดประชุม : ณ ห้องเรียน 907 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
   
 • วันที่ประชุม : วันพุธ ที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 - 17.05 น.
   
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : 
  คุณพิสมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  โทรศัพท์ : 02 201 2682, 02 201 0049

  โทรสาร : 02 201 2682