วิธีการบริจาคสมทบทุน เพื่อพัฒนาการวินิจฉัย และรักษาโรคมะเร็ง

บริจาคสมทบทุน

วิธีการบริจาค

วิธีที่ 1  จากนั้นแจ้งความประสงค์โดยระบุรหัสกองทุน 3225010004
ในหลักฐานการโอนเงิน
และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อ – สกุล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี หรือเลขบัตรประชาชน ที่อยู่เบอร์โทรศัพท์*
 

😍โดยใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษี 2 เท่า 😍

โดยสามารถแจ้งเลขบัตร 13 หลักให้กับทางมูลนิธิ

ทางมูลนิธิจะดำเนินการลดหย่อนภาษีให้อัตโนมัติ

 
วิธีที่ 2  บริจาคโดยการโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีฯ มีขั้นตอนดังนี้
 
2.1  ท่านสามารถเลือกโอนเงินได้ผ่านทางสาขาของ 3 ธนาคาร เลขที่บัญชีดังแสดงในตาราง
ธนาคาร เลขที่บัญชีในนามมูลนิธิรามาธิบดีฯ QR Code
ธนาคารไทยพาณิชย์ 026-3-05216-3
ธนาคารกสิกรไทย 879-2-00448-3
ธนาคารกรุงเทพ 090-3-50015-5
2.2  หลังการโอนเงินแล้วขอความกรุณาให้ท่านส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อและเลขที่บัญชีกองทุนที่ท่านมีความประสงค์จะบริจาคที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยสามารถส่งหลักฐานมาที่สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้วยตนเอง หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่แนะนำ ได้แก่

(1)  โทรสาร (Fax) เฉพาะในกรณีที่ท่านทำการโอนเงินผ่านทางสาขาของธนาคารโดยตรงและส่งเอกสารเป็นสำเนา slip การโอนเงิน เบอร์โทร 02-201-1481 (สำหรับสาขาวิทยาเขตพญาไท), 02-839-6011 (สำหรับสาขาวิทยาเขตสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) 
(2)  Line@: ramafoundation หรือ มูลนิธิรามาธิบดีฯ

 
(3)  Email: info@ramafoundation.or.th

2.3  ติดต่อรับใบเสร็จการบริจาคได้ที่สำนักงานมูลนิธิรามาธิบดีฯ ด้วยตนเอง หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ทางเบอร์โทร 02-201-1111 และ 02-201-2222 (สำหรับสาขาวิทยาเขตพญาไท) หรือ 02-839-6010 (สำหรับสาขาวิทยาเขตสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์) เพื่อให้ส่งใบเสร็จทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านกำหนดหรือ Email ของท่าน