โรงพยาบาลเครือข่ายโครงการ

Google Map
 

 

1.โรงพยาบาลสวนดอกเชียงใหม่

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 053-936702, พยาบาลคุณขวัญฟ้า
ขั้นตอนการรับบริการ
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - รับบริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยนอก ตึกตะวันกังวานพงศ์ชั้น 1
สิ่งที่ต้องเตรียม
               - ใบส่งตัว
 

2.โรงพยาบาลน่าน

หน่วยให้บริการ : -
เวลาทำการ : -
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ -
ขั้นตอนการรับบริการ -
สิ่งที่ต้องเตรียม -
 

 

1.โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

หน่วยให้บริการ : ตึกอายุรกรรมชั้น 7 เบอร์ 042-245555 ต่อ 77-2710
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 042-245555 ต่อ 77-2710, พยาบาลคุณนงเยาว์
ขั้นตอนการรับบริการ
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - รับบริการที่ตึกอายุรกรรมชั้น 7
สิ่งที่ต้องเตรียม
               - ใบส่งตัว
               - อุปกรณ์
               - Heparin
 

2.โรงพยาบาลสุรินทร์

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : เบอร์ 044-511757 ต่อ450, พยาบาลคุณอุบลรัตน์
ขั้นตอนการรับบริการ : 
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล

               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - บบริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัด ผู้ป่วยนอก อาคาร16 ชั้น1
สิ่งที่ต้องเตรียม :

               - ใบส่งตัว
 

3.ขอนแก่น

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 
ขั้นตอนการรับบริการ :
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - รับบริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
สิ่งที่ต้องเตรียม :
               - ใบส่งตัว
 

4.โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ -
ขั้นตอนการรับบริการ -
สิ่งที่ต้องเตรียม -
 

 

1.โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 02-5347824-5, ท.ญ. สกุลพร (หัวหน้าหน่วย) หรือ พยาบาล คุณปิยพร
ขั้นตอนการรับบริการ
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - รับบริการที่หน่วยให้ยาเค บำบัดผู้ป่วยนอก ตึกศูนย์มะเร็งชั้น 2
สิ่งที่ต้องเตรียม
               - ใบส่งตัว
 

2.โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์> : เบอร์ 086-3129208, คุณ จุ (หัวหน้าหน่วย) 
ขั้นตอนการรับบริการ :
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - บริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอกชั้น 3

ขั้สิ่งที่ต้องเตรียม :
               - ใบส่งตัว
               - อุปกรณ์
               - Heparin
               - ผล pathology (เฉพาะครั้งแรก)
 

3.โรงพยาบาลอยุธยา

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 092-2470952, พยาบาล คุณมัณฑนี 
ขั้นตอนการรับบริการ :
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - รับบริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
สิ่งที่ต้องเตรียม :
               - ใบส่งตัว
               - อุปกรณ์
               - Heparin
 

4.โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ - พยาบาล คุณนงนุช (พี่ม่วง)
ขั้นตอนการรับบริการ :
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - รับบริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
สิ่งที่ต้องเตรียม :
               - ใบส่งตัว
               - Heparin
 

1.โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 038-455632 ต่อ 173 (OPD Onco), ต่อ 239 (ห้องให้ยาเคมี), พยาบาลอ้อม
ขั้นตอนการรับบริการ :
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - ทำบัตรโรงพยาบาล
               - ติดต่อหน่วยสิทธิประโยชน์
               - พบแพทย์ที่ OPD
               - รับบริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
สิ่งที่ต้องเตรียม :

               - ใบส่งตัว ระบุ พบแพทย์ สิทธิสุขอวยชัย

               - Heparin

 

2.โรงพยาบาลกรุงเทพ - พัทยา

หน่วยให้บริการ : แผนก OPD Onco
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : 038-909177
ขั้นตอนการรับบริการ :
               - ประสานงานโทรศัพท์แจ้งก่อนไปรับบริการทุกครั้ง
               - Fax ใบส่งตัว
               - ติดต่อ Register
               - รับบริการที่หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
สิ่งที่ต้องเตรียม :
               - ใบส่งตัว
 

3.โรงพยาบาลกรุงเทพ - ระยอง

หน่วยให้บริการ : แผนก OPD Breast
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : พยาบาล คุณบุญธิดา สุขอุ่นเรือน (ปลา)
ขั้นตอนการรับบริการ :
               -
สิ่งที่ต้องเตรียม :
               -
 

4.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

หน่วยให้บริการ : หน่วยให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
เวลาทำการ : เปิดบริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-16.00 น.
ติดต่อสอบถามที่เบอร์ : -
ขั้นตอนการรับบริการ : -
               -
สิ่งที่ต้องเตรียม :
               -