ประชุมวิชาการ Current management in Soft Tissue Sarcoma

 

Registration Process

 • จดหมายเชิญประชุม
 • กำหนดการประชุม

          วันที่ 30 มีนาคม 2562 Current management in Soft Tissue Sarcoma

ค่าลงทะเบียน

          ฟรี 

คำชี้แจง : สำหรับแพทย์ พยาบาลที่เกี่ยวข้อง เท่านั้น

 • รับจำนวน :    80  คน
 • หน่วยงานผู้จัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • สถานที่จัดประชุม : ห้องประชุมรจิต บุรี อาคาร 1 ชั้น 7 ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • วันที่ประชุม : วันที่ 30 มีนาคม 2562
   
 • ปิดรับสมัครลงทะเบียนภายใน : วันที่ 27 มีนาคม 2562
   
 • ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม : คุณพิศมัย ศรีนาคา, คุณจันทร์เพ็ญ ปรีดี
  ศูนย์มะเร็ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  E-mail:    cancercenter.rama@gmail.com 
  โทรศัพท์.  02-201-2682 และ 02-201-0049
  โทรสาร.   02-201-2682