ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดย พระอาจารย์ถิรธัมโม

         ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
โดย พระอาจารย์ถิรธัมโม
สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel https://m.youtube.com/channel/UCYMDZSW98AO9iW73cokuTdQ
Facebook https://m.facebook.com/ramatelecenter