การอบรมการใช้งานการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของแพทย์ CME

ขอเชิญผู้ประสานงาน รับผิดชอบการเก็บหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องของภาควิชา หน่วยงาน และสถาบันสมทบของคณะฯ เข้าร่วมการฝึกอบรม...

 

ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙๐.๓๐ น. โดย...

 

ตั้งแต่วันที่ 4 -15 ธันวาคม 2566 ณ โถงอาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖...

 

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานสวมใส่ชุดผ้าไทยมาทำงาน ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา...

 

Taking the lead on innovation and the Future of Medicine

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพร ในวันอังคารที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐...

 

ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙๐.๓๐ น....