ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๙๐.๓๐ น. โดย...

 

ตั้งแต่วันที่ 4 -15 ธันวาคม 2566 ณ โถงอาคารหลัก (อาคาร 1) คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีน...

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง...

 

ขอเชิญชวนบุคลากรทุกหน่วยงานสวมใส่ชุดผ้าไทยมาทำงาน ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม - ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

 

วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.

 

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา...

 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ...

 

Taking the lead on innovation and the Future of Medicine