วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์และพันธกิจวิชาการและวัฒนธรรม

วิสัยทัศน์

วิชาการก้าวหน้า นำพาวัฒนธรรม

พันธกิจ

1. บริหารจัดการ ประชุม/สัมมนา/อบรมทางวิชาการ ให้แก่คณะฯ และหน่วยงานของคณะฯ
2. จัดการศึกษาต่อเนื่องของบุคลากรทางการแพทย์
3. ดำเนินการโครงการตำรารามาธิบดี
4. ดำเนินการประชุมทางไกล (tele-conference)
5. จัดทำรามาธิบดีเวชสาร
6. เป็นศูนย์กลาง และประสานงานกับหน่วยงานอื่นในด้านวิชาการ
7. เผยแพร่ความรู้และนวัตกรรมทางวิชาการผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เพื่อให้คณะฯ เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นผู้นำทางวิชาการ
8. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​