ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)

         ขอเชิญรับชมการถ่ายทอด การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา
วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
โดย พระธรรมพัชรญาณมุนี (พระอาจารย์ชยสาโร)
สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel https://m.youtube.com/channel/UCYMDZSW98AO9iW73cokuTdQ
Facebook https://m.facebook.com/ramatelecenter