ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน ปาฐกถา รจิต บุรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2565