ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา โดย พระราชภาวนาวชิรญาณ

         ขอเชิญรับชมการแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.
โดย พระราชภาวนาวชิรญาณ (พระสุรศักดิ์ เขมรังสี)
วัดมเหยงคณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สามารถรับชมได้ทาง YouTube Channel https://m.youtube.com/channel/UCYMDZSW98AO9iW73cokuTdQ
Facebook https://m.facebook.com/ramatelecenter