ประกาศปิดหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก โสต ศอ นาสิก วันที่ 12 พฤศจิกายน 2560