ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2555