ขอเชิิิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ ฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ไม อินทสิริ