ขอเชิิิญประชาชนที่สนใจ เข้ารับ "ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2555"