ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม Ramakidclub ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ "ลูกมีน้ำมูก ภูมิแพ้ หรือ เป็นหวัด"