กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2558

วันที่ 12 พฤษภาคม ซึ่งถือเป็นวันพยาบาลสากล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดนิทรรศการเพื่อรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพการพยาบาล และกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเต้นลีลาส  สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน และท่าการบริหารสมอง ณ  ชั้น 1  บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี