พิธีรับมอบเงินพระราชทานฯ เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอฯ กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรฯ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล