พิธีรับมอบเครื่องมือแพทย์พระราชทาน จำนวน ๑๐ เครื่อง เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๑๔เมษายน ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล