พิธีรับมอบหน้ากากทางการแพทย์พระราชทาน จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ณ ชั้น ๑ อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล