รองศาสตราจารย์แพทย์จิรพรรณ มัธยมจันทร์

รองศาสตราจารย์แพทย์จิรพรรณ มัธยมจันทร์

ประวัติและผลงาน รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ผู้อำนวยการคนที่ 3 โรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2519 - พ.ศ. 2527) สกุลเดิม สุกัณหะเกตุ

เกิดเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2467

ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2555 สิริรวมอายุได้ 88 ปี

สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 56 จากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ (มหาวิทยาลัยมหิดลในปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน

- พ.ศ. 2510 เริ่มทำงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

- พ.ศ. 2513 – 2519 ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา

- พ.ศ. 2519 – 2527 ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี

- พ.ศ. 2520 ช่วยสอนในภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผลงานที่สำคัญ

- ท่านเป็นหนึ่งในเสาหลักของการแพทย์แนวธรรมชาติบำบัดในประเทศไทย

- เป็นแพทย์วิสัญญีอาวุโสของเมืองไทย

- เป็นกรรมการผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- เป็นผู้บริหารจัดการระบบท่อส่งต่างๆ แก๊สสลบ อากาศดี อากาศเสีย ของโรงพยาบาลรามาธิบดีในช่วงก่อตั้ง

- เป็นผู้คิดบุกเบิกในการผลิตหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล

- เป็นอาจารย์แพทย์ผู้สามารถถ่ายทอดธรรมะของพระอาจารย์พุทธทาสไปสู่ลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นแพทย์หลายรุ่น

- ผลงานโดดเด่นของท่านต่อวงการสุขภาพในระดับกว้างก็คือ การตัดผงชูรสออกจากการปรุงอาหารของโรงพยาบาลรามาธิบดี จากคำกล่าวของท่านที่ว่า "ก็ฉันต้องดูงบฯ ของ รพ. แล้วก็จะเห็นว่า แต่ละปี รพ. ต้องเสียงบฯ หลายล้านบาท เพื่อซื้อผงชูรสมาปรุงอาหารให้ผู้ป่วยกิน ซื้อสารเคมีเข้ามาแท้ๆ โดยที่มันไม่มีคุณค่าทางอาหารแม้แต่นิดเดียว ฉันก็เลยศึกษาผลดีผลเสียของผงชูรสแล้วก็เห็นว่า มันมีผลร้ายมากกว่าผลดีต่อผู้ป่วย" ทำให้ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นโรงพยาบาลของรัฐแห่งแรกที่ตัดผงชูรสออกไป ประหยัดทั้งงบประมาณรัฐ ประหยัดทั้งสุขภาพผู้ป่วย

- เป็นผู้แนะนำการจัดระบบรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลต่างจังหวัด

- คิดประดิษฐ์เมนูอาหารต้านมะเร็ง เพื่อให้ผู้ป่วยกินอร่อยและรักษาโรคไปได้พร้อมกัน

- แต่งหนังสือไว้หลายเล่ม เช่น ทำกินด้วยปัญญา 1-2 และ 200 จานต้านมะเร็ง ซึ่งเป็นตำราคู่ครัวของผู้ป่วยมะเร็งจนถึงปัจจุบันนี้

- หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งชมรมอยู่ร้อยปี ชีวีเป็นสุข

- เป็นหนึ่งในกรรมการจัดหาเก้าอี้ “จษส 2512” ครุภัณฑ์รุ่นแรก : มรดกความทรงจำของรามาธิบดีโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิง ม.ร.ว.จันทร์นิวัทธ์ เกษมสันต์ ได้เล่าว่า “ ในช่วงจัดตั้งงบประมาณสำหรับซื้อครุภัณฑ์นั้น ท่านและรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้งคณะฯ ที่สำคัญได้เดินทางไปติดต่อที่สำนักงบประมาณฯ เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำหรับใช้ในคณะฯ โดยกำหนดว่าเป็นเก้าอี้ราคาตัวละ 80 บาท ซึ่งสำนักงบประมาณฯ ได้แจ้งว่าขอให้ใช้เก้าอี้ราคาตัวละ 50 บาทเท่านั้น และในขณะที่กำลังนั่งติดต่ออยู่นั้นเก้าอี้ที่อาจารย์แพทย์หญิงจิรพรรณ นั่งก็หักลงมา ดังนั้นแพทย์หญิงอาจารย์จิรพรรณจึงได้ถามเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณฯว่า เป็นเก้าอี้แบบนี้ใช่ไหมที่ราคา 50 บาทและกำหนดให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีจัดซื้อ..............” คำสอนที่สำคัญ "จงกินด้วยปัญญา อย่ากินด้วยตัณหา"

แหล่งที่มาข้อมูล :  บทความของ นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล : "จงกินด้วยปัญญา อย่ากินด้วยตัณหา" วรรคทองก่อนอำลาอาลัย

หอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี http://archiveandmuseum.blogspot.com/2010_08_01_archive.html