นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ 

ประวัติ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เสริมศักดิ์ เพ็ญชาติ ผู้อำนวยการคนแรกโรงพยาบาลรามาธิบดี (พ.ศ.2511 - พ.ศ. 2519)

เกิด เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2471

ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2552 สิริรวมอายุได้ 80 ปี

บิดา พระยาอรรถกฤตนิรุตติ์ (ชม เพ็ญชาติ)

มารดา คุณหญิงแม้น เพ็ญชาติ

คู่สมรส นางสาวโดโรธี ครูซ

สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์

ประวัติการทำงาน เริ่มรับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ต่อมาเป็นกรรมการก่อตั้ง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีคนแรก ก่อนจะลาออกจากราชการมาเป็นกรรมการก่อตั้ง คลินิกวิชัยยุทธ และแพทย์ประจำโรงพยาบาลวิชัยยุทธ พร้อมทั้งดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการบริหารบริษัท วิชัยยุทธ จำกัด และหัวหน้า-แผนกสูติ-นรีแพทย์ ของโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์วิชัยยุทธ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย , เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

แหล่งที่มาข้อมูล : ข่าวในพระราชสำนัก 12 กุมภาพันธ์ 2552