ศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คนที่ ๖ ศาสตราจารย์นายแพทย์วิวัฒน์ วิสุทธิโกศล