นาฬิกาตั้งพื้น


  นาฬิกาตั้งพื้น
 

        นาฬิกาตั้งพื้นนี้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับมอบในระยะแรกๆ ของการเปิดบริการ มีจำนวน 3 เรือน  ผลิตโดยบริษัทที่มีชื่อเสียงในการผลิตนาฬิกาที่มีคุณภาพ ของประเทศเยอรมัน คือ Urgos และ Anchor brand (ตราสมอ) ตู้นาฬิกาทำจากไม้ หัวโค้ง เป็นระบบ สามถ่วง  ตีเพลง Westminster มี 8 ค้อน 4 แส้  บอกเวลาทุกๆ 15 นาที และตีตามชั่วโมง หลักการทำงานของนาฬิกา เป็นการซักโซ่  เมื่อชักโซ่ 1 ครั้ง อยู่ได้นานถึงประมาณ 6 - 7 วัน  ระบบตุ้มถ่วงนี้ ไม่ต้องใช้ถ่าน เป็นการประหยัดพลังงาน มีข้อความที่เรือนนาฬิกา 3 เรือน ดังนี้
1.    นาฬิกาตั้งพื้น Urgos จำนวน 2 เรือน มีข้อความระบุว่า “องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.)” บริจาคให้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อ พ.ศ.2512 
2.    นาฬิกาตั้งพื้น  Anchor brand (ตราสมอ) จำนวน 1 เรือน มีข้อความระบุว่า “คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ มอบบริจาคให้ ตึกจักษุพิเศษ โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2514”  รหัสครุภัณฑ์ บ.01-19-186-14