พระบรมรูปปั้นพระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี ให้เช่าในงานคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 10 ปี


พระบรมรูปปั้นพระมหากษัตริย์ไทย  9 รัชกาล แห่งราชวงศ์จักรี

 

        คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ได้จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี ของการเปิดบริการ ณ สวนอัมพร ในวันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยมูลนิธิรามาธิบดีและคณะฯ เป็นเจ้าภาพ มี หม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการจัดงาน รายได้นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา   สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้เสด็จพระราชดำเนินเปิดงาน 
        ในงานนี้มีการประกวดภาพเขียน โดยใช้หัวข้อว่า กินดีอยู่ดีมีพลานามัย รวมทั้งการแสดงภาพนิ่งประกอบคำบรรยาย เรื่องเกร็ดพงศาวดารทางการแพทย์ หน้าพระที่นั่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การแสดงนิทรรศการทางการแพทย์กลางแจ้งและการจำหน่ายสินค้ามากมาย  รวมทั้งการเช่าพระบรมรูปปั้นพระมหากษัตริย์ไทย  9 รัชกาล  แห่งราชวงศ์จักรี ในท่ายืน ด้านหน้าพระอุระปิดด้วยทองคำเปลว 1 แผ่น ประทับบนแท่นมีความสูง   10 เซนติเมตร กว้าง 14 เซนติเมตร  ยาว 17 เซนติเมตร  ด้านข้างของแท่นทั้ง 2 ข้าง เป็นพระปรมาภิไธยย่อของแต่ละรัชกาล  ด้านหน้าแท่น เป็นพระนามและตราประจำพระองค์ ส่วนด้านหลังเป็นตราประจำพระองค์ พระบรมรูปปั้นมีความสูง  48  เซนติเมตร   ทำจากปูนพลาสเตอร์เคลือบสีดำลงเส้นเป็นสีทอง ดาบทำจากทองเหลือง หลังจากสิ้นสุดงานฯ คณะฯ ได้ให้นำไปจัดเก็บไว้ในห้องสมุดคณะฯ  ชั้น 2 อาคาร 1 ต่อมาได้นำมาจัดเก็บในหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์รามาธิบดี