กระเป๋าเครื่องมือแพทย์

 
  กระเป๋าเครื่องมือแพทย์

 
  เครื่องตรวจหูและตา


  1. สเต็ตโทสโคป (Stethoscope)
2. ไม้เคาะ Knee Jerk             

รับบริจาคจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์
 

        กระเป๋าเครื่องมือแพทย์นี้เป็นอุปกรณ์ประกอบการเรียนแพทย์ส่วนตัวของศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ทำจากหนังแท้สีน้ำตาล มีขนาด สูง 16.5 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร หนา 13.5 เซนติเมตร ผลิตโดยบริษัท Jacob ในสมัยที่ยังเป็นนักศึกษาแพทย์ เพราะนักศึกษาแพทย์ต้องมีการเรียนที่หอผู้ป่วย (Ward)   นักศึกษาแพทย์ทุกคนจะต้องถือกระเป๋าเครื่องมือประจำตัวขึ้นไปเรียนด้วย  ภายในกระเป๋าประกอบด้วย เครื่องตรวจหูและตาและอุปกรณ์สำหรับตรวจร่างกายพื้นฐาน คือ

อุปกรณ์สำหรับตรวจร่างกายพื้นฐาน 
        อุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับตรวจร่างกายพื้นฐานส่วนตัวของศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์  ประกอบด้วย
        1. สเต็ตโทสโคป (Stethoscope) อุปกรณ์นี้มีหน้าที่ช่วยแพทย์ฟังเสียงจากภายในของร่างกายคนไข้ โดยส่วนมากใช้ฟังเสียงจากปอด และชีพจรการเต้นของหัวใจ นอกจากนี้ก็ยังใช้ในการฟังเสียงจากลำไส้ และการไหลเวียนของเลือด ทั้งในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ
        2. ไม้เคาะ Knee Jerk   อุปกรณ์วินิจฉัยโรคสำหรับแพทย์ เพื่อตรวจระบบประสาท รูปทรง สามเหลี่ยมสามารถหมุนหัวเพื่อทำ Treatment ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงหม่อมราชวงศ์จันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์ ได้ซื้อเป็นส่วนตัวเมื่อ พ.ศ. 2498  เครื่องมือยังสามารถใช้งานได้ดี
อุปกรณ์นี้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1816