เสื้อครุยปริญญา F.R.C.S. กิตติมศักดิ์ ของศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร


  เสื้อครุยปริญญา F.R.C.S. กิตติมศักดิ์ ของศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

        เสื้อครุยนี้เป็นของศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร ซึ่งทุ่มเทปฏิบัติงานด้านโรคทรวงอกและหัวใจ  ในขณะที่ปฏิบัติงานเป็นอาจารย์แพทย์ของภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  ท่านได้รับเกียรติจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ ให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow (FRCS) (Eng.) (Hon.)) เมื่อ พ.ศ. 2524 เสื้อครุยปริญญา F.R.C.S. กิตติมศักดิ์ นี้เป็นเสื้อคลุมสีดำมีแถบสีแดงชาดตัดเย็บติดกับยาวเสมอเสื้อคลุม  แขนเสื้อเป็นแบบปลายตัด คือตอนหลังแขนเสื้อเป็นปลายแหลมยาวลงเสมอชายเสื้อตอนล่าง ตอนหน้าของแขนเสื้อเสมือนพับขึ้นเสมอข้อศอกโดยมีเส้นไหมกลมสีแดงสองเส้นบิดเป็นเกลียวรั้งไว้กับกระดุมสีแดง ครุยนี้ตัดเย็บโดย บริษัท Ede & Ravenscroft 93 Chancery Lane, London WC2A 1DU บริษัทนี้ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2232 เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงมานานกว่า 330 ปี ในด้านการตัดเย็บชุดครุยโดยได้รับแต่งตั้งให้ทำชุดให้ราชวงศ์อังกฤษมาเป็นเวลานาน  
        ศาสตราจารย์ นายแพทย์หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร   เป็นพระเชษฐาองค์โตในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีชื่อเล่นว่า คุณชายกร๋อย  เป็นพระโอรสของพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ กับหม่อมหลวงบัว กิติยากร มีพี่น้อง 4 คน คือ หม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร, สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และท่านผู้หญิงบุษบา สธนพงศ์
        ท่านจบการศึกษาจากโรงเรียนราชินี และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล จากนั้นไปศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่ประเทศอังกฤษ ที่ Guy's Hospital Medical School ได้รับประกาศนียบัตร MRCS. (Eng.)., LRCP. (Lond.) Licentiate of the Royal College of Physicians และ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยลอนดอน ได้รับปริญญา MB., BS.(Lond.) หลังจากจบการศึกษาได้รับราชการเป็นอาจารย์แพทย์ในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2503 ต่อมาจึงย้ายมาอยู่ที่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2512 และได้ก่อตั้งและเป็นหัวหน้าหน่วยศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ พ.ศ. 2512- 2530 ท่านเป็นศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคทรวงอกและหัวใจ ได้ค้นคว้าทดลองการผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจในผู้ป่วยที่มีลิ้นหัวใจรั่ว และค้นคว้าวิธีผ่าตัดรักษาโรคที่เกิดจากเนื้อเยื่อปิดกั้นเลือดในหลอดเลือดดำใหญ่จากส่วนท้องของร่างกายเข้าสู่หัวใจ (หลอดเลือดเวนาคาวา เส้นล่าง) โดยใช้เครื่องปอดและหัวใจเทียมเป็นคนแรก ได้รับเกียรติจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ ให้เป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow (FRCS) (Eng.) (Hon.)) เมื่อ พ.ศ. 2524 และท่านมีส่วนในการเสนอสมาชิกกิตติมศักดิ์ (Honorary Fellow (FRCS.) (Eng.) (Hon.)) จากราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศอังกฤษ ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2527