แปลนที่นั่งในโรงภาพยนตร์อินทราเปิดฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ เรื่องเจคใหญ่ ( Big Jake)


แปลนที่นั่งในโรงภาพยนตร์


แผนผังโรงภาพยนตร์อินทรา


บัตรจอดรถโรงแรมอินทรา


โปสเตอร์ภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ เรื่องเจคใหญ่ ( Big Jake)

        แปลนที่นั่งในโรงภาพยนตร์อินทราเปิดฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ เรื่องเจคใหญ่ ( Big Jake) และมีการแสดงของคณะนาฏศิลป์ละครสากลอินทรา และแผนที่ในบัตรจอดรถเพื่อเข้าโรงภาพยนตร์ มูลนิธิรามาธิบดีจัดหาทุน ส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนผู้ป่วยไข้ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการของอาจารย์และข้าราชการให้แก่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี นายพิสิฐ ตันสัจจา ประธานกรรมการบริษัทสยามภาพยนตร์และละครจำกัด  และผู้ดำเนินกิจการโรงภาพยนตร์อินทรา ซึ่งได้มาป่วยอยู่ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีอยู่ในขณะนั้นได้แสดงความประสงค์จะหาเงินให้แก่มูลนิธิฯ โดยได้อนุญาตให้มูลนิธิฯ เปิดฉายภาพยนตร์รอบปฐมทัศน์ เรื่องเจคใหญ่ ( Big Jake) และมีการแสดงของคณะนาฏศิลป์ละครสากลอินทรา โดยแสดงประกอบภาพยนตร์จำนวน 8 ชุด ในวันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2514 เวลา 20.30 น. ณ โรงภาพยนตร์อินทรา ซึ่งการแสดงรีวิวประกอบภาพยนตร์นี้เหมือนกับการแสดงที่ Radio City Hall ในนครนิวยอร์ก และเป็นการแสดงครั้งแรกในประเทศไทย และภาพยนตร์เรื่องแจ็คใหญ่นี้ได้รับการเซ็นเซอร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2514 และมีใบรับรองการเซ็นเซอร์ภาพยนตร์ให้สำนักพระราชวังรับทราบในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2514 ด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานมูลนิธิรามาธิบดี ได้ทำบันทึก ถึงราชเลขาธิการ อัญเชิญ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 เสด็จ ด้วย
        จากแปลนที่นั่งในโรงภาพยนตร์อินทรา มีทั้งหมด 906 ที่ ราคาบัตรมี 3 ราคา คือ บัตรราคา 30 บาท  มี 296 ที่ บัตรราคา 200 บาทมี 430 ที่ และ บัตรราคา 150 บาทมี 180 ที่ สรุปแล้วจำหน่ายบัตรราคา 30 บาท ได้ 83 ที่ บัตรราคา 200 บาท ได้ 420 ที่ และบัตรราคา 150 บาท ได้ 175 ที่ รวมเป็นเงินจากการจำหน่ายบัตร   135,150.00 บาท  และเมื่อรวมกับเงินบริจาคจากผู้บริจาคและตู้บริจาคแล้ว เป็นเงินบริจาคทั้งสิ้น   884,590 บาท  หักค่าใช้จ่าย 2,406.20 บาท    เหลือยอดสุทธิรายได้จากการจัดงานครั้งนี้เป็นเงิน  882,183.80 บาท โดยรายได้จากการจำหน่ายตั๋วและการบริจาค สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี 
        นอกจากนี้ในบัตรจอดรถของผู้มาร่วมงาน ได้ระบุที่ตั้งของโรงภาพยนตร์รามอินทรา บนถนนราชปรารภ สี่แยกประตูน้ำ และทางขึ้นลงชั้น 3 เพื่อจอดรถด้วย