ฟิล์มภาพยนตร์เพื่อการศึกษาขนาด 16 มิลลิเมตร เรื่อง Minilaparotomy for Female Sterilization


ได้รับบริจาคจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์
 

        ฟิล์มภาพยนตร์เพื่อการศึกษาขนาด 16 มิลลิเมตร เรื่อง Minilaparotomy for Female Sterilization จัดทำโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์ ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ตั้งแต่ พ.ศ. 2511 อาจารย์เป็นผู้มีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับการทำหมันแห้งระดับโลก ภาพยนตร์นี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องการทำหมันแห้ง เป็นเสียงภาษาอังกฤษในฟิล์ม  เป็นที่สนใจของสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศสมัยนั้น  และ เครื่องมือที่ใช้สอนคือ เครื่องมือกระดกมดลูก(Uterine elevator) และเครื่องมือเกี่ยวท่อนำไข่ (Tubal hook)   ใช้ในการผ่าตัดทำหมันหญิง (Minilaparotomy) ประดิษฐ์โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์วิทูร โอสถานนท์  เครื่องมือกระดกมดลูก (Uterine elevator) ทำด้วย stainless steel มีขนาดยาว 28.5 เซนติเมตร เป็นรูปโค้งตามมุมระหว่างช่องคลอด ปากมดลูกและตัวมดลูก โดยมีแผ่นกั้นไม่ให้เครื่องมือนี้เข้าไปในโพรงมดลูกลึกเกินไป ส่วนเครื่องมือเกี่ยวท่อนำไข่ (Tubal hook)  ทำด้วย stainless steel มีขนาดยาว 26 เซนติเมตร ตรงปลายทำเป็นตะขอเพื่อใช้เกี่ยวท่อนำไข่ขึ้นมา
        เครื่องมือกระดกมดลูกนี้ช่วยในการทำหมันหญิงโดยสอดผ่านช่องคลอดเข้าไปในโพรงมดลูก และกระดกมดลูกให้สูงขึ้นเข้ามาใต้ผิวหนังหน้าท้องที่ตำแหน่งแผลซึ่งผ่าไว้ตามแนวขวาง 2 - 3 เซนติเมตร บริเวณเหนือหัวเหน่าประมาณ 2 เซนติเมตร  จากนั้นใช้คีมจับท่อนำไข่มาผูก ตัดบางส่วนให้ขาดจากกัน ในกรณีที่ไม่สามารถโยกท่อนำไข่มาอยู่ในตำแหน่งแผลได้ จะใช้เครื่องมือเกี่ยวนำท่อรังไข่สอดเข้าไปข้างตัวมดลูกเพื่อเกี่ยวท่อนำไข่ขึ้นมาผูกติดต่อไป 
        วิธีทำหมันหญิงด้วยอุปกรณ์นี้ใช้ยาชาเฉพาะที่หรืออาจใช้ยาสลบสำหรับผู้หญิงที่กลัวการผ่าตัด วิธีนี้ทำได้ทั่วไปยกเว้นระยะหลังคลอด หลังผ่าตัดเสร็จไม่ต้องนอนค้างคืนในโรงพยาบาล