หน่วยจ่ายเครื่องใช้กลาง

  • หน่วยจ่ายเครื่องใช้กลาง  ปรับเป็น  งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

 

ที่ตั้ง
แต่เดิมหน่วยจ่ายเครื่องใช้กลาง ตั้งอยู่อาคาร 1 ชั้น 2 ติดกับห้องผสมนม เนื่องจากสถานที่ทำการคับแคบมากและงานทางด้านบริการของหน่วยจ่ายเครื่องใช้กลางมีมากขึ้น จึงได้ย้ายมายังอาคาร 3 ชั้น 4  เมื่อ พ.ศ.2526 ทำให้สถานที่กว้างขวางขึ้น หน่วยงานย่อยต่าง ๆ ภายในหน่วยมีห้องเป็นสัดเป็นส่วนดีขึ้น มีห้องเก็บของได้มากขึ้นทำให้แบ่งเบาภาระพื้นที่มนการเก็บจากหน่วยเภสัชกรรมไปได้มาก คือ  เมื่อสอบราคาแล้วถึงกำหนดส่งของก็จะส่งมาเก็บยังหน่วยจ่ายเครื่องใช้กลางได้ทันที

หน้าที่หลัก
เตรียมอุปกรณ์ชุดสำหรับตรวจทำแผล และที่ใช้ในการรักษาพยาบาลต่าง ๆ เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อและส่งไปบริการให้แก่หอผู้ป่วยต่าง ๆ ทั่วโรงพยาบาล เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วย โดยวิธีแลก
ผลิตของใช้ในการพยาบาลชนิดต่าง ๆ ประมาณ 30 ชนิด เช่น ผ้าก็อชพับ ชุดปิดตา ชุดทำแผล และนึ่งฆ่าเชื้อส่งไปใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามหอผู้ป่วยต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล และมีบางส่วนที่ผลิตสำหรับส่งไปขายในแผนกเภสัชกรรม เช่น ชุดปิดตา ชุดทำแผล และสำลีปั้นห่อ เป็นห่อเล็ก ๆ สำหรับผู้ป่วย
เตรียมถุงถือตามขั้นตอน เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อและส่งให้ ห้องผ่าตัดศัลย์ ห้องผ่าตัดตา หู คอ จมูก และหอผู้ป่วยต่าง ๆ ทั้งโรงพยาบาล และขณะนี้ได้เพิ่มบริการถุงมือข้างเดียวสำหรับจับสายดูดเสมหะผู้ป่วย เพื่อลดการติดเชื้อ
เตรียมกระบอกฉีดยาตามขั้นตอน เพื่อนึ่งฆ่าเชื้อและส่งบริการโดยวิธีแลกเปลี่ยนให้หอผู้ป่วยต่าง ๆ เพื่อใช้กับผู้ป่วยในแต่ละวัน ประมาณ 2,300 เครื่อง ในรายผู้ป่วยติดเชื้อทางหอผู้ป่วยจะเบิกกระบอกฉีดยา และเข็มชนิดใช้ครั้งเดียวจากหน่วย ฯ
การนึ่งเพื่อฆ่าเชื่อ ทางหน่วย ฯ จะนึ่งทั้งของที่แลกกับหอผู้ป่วยและของที่ทางหอผู้ป่วยห่อมาเองเพื่อฝากนึ่งประมาณวันละ 2,600 ชิ้น นอกจากนี้ยังนึ่งน้ำกลั่นและน้ำเกลือให้กับแผนกเภสัชกรรมเพื่อจ่ายให้แก่หอผู้ป่วยต่าง ๆ สำหรับใช้บริการผู้ป่วย วันละประมาณ 400 ขวด
การปรับปรุงการดำเนินงานในด้านอุปกรณ์ ได้แก่ การเพิ่มเครื่องอบแก๊ส1 เครื่อง สำหรับอบสายยาง สายพลาสติค สาย พี วี ซี และอุปกรณ์สำหรับการช่วยหายใจ และดมยา เช่น สายคอลูเกตทิ้วป์ แอมบูแบค

การเปลี่ยนแปลงด้านการเบิกของเพื่อลดการรั่วไหล เช่น การเบิกกระบอกและเข็มฉีดยาชนิดใช้ครั้งเดียว ไม่ให้เบิกผ่านมาทางพนักงานแลกของของหน่วย ฯ เอง เจ้าหน้าที่ธุรการหอผู้ป่วยจะต้องนำสมุดเบิกพร้อมสำเนาที่มีลายเซ็นของหัวหน้าหอผู้ป่วยมาเบิกของเอง และทางหน่วยจ่ายเครื่องใช้กลางจะมีลายเซ็นหัวหน้าหอผู้ป่วย สำหรับเปรียบเทียบอยู่ช่วยให้ลดการทุจริตลงได้บ้าง

การเปลี่ยนแปลงด้านการแลกของใช้กับทางหอผู้ป่วยเมื่อทางหอผู้ป่วยส่งมาแลกจำนวนเท่าใด พนักงานจะนำลงมาทำความสะอาดและนึ่งฆ่าเชื้อส่งคืนไปให้เท่ากับจำนวนที่ส่งลงมา จะไม่นำของไปแลกให้ใช่ก่อน ทำให้พนักงานของหน่วย ฯ ไม่ต้องเก็บของไว้มากเกินไป จะเตรียมเฉพาะที่หอผู้ป่วยต้องการเท่านั้น ทำให้ลดการรั่วไหลลงไปได้บ้าง