หนังสือที่ระลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512


  หนังสือที่ระลึกวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 

        หนังสือที่ระลึกนี้มีสองรูปแบบคือ ปกแข็ง  สูง 27 เซนติเมตร  กว้าง 19 เซนติเมตร   หนา 10 มิลลิเมตร และปกอ่อน สูง 26 เซนติเมตร  กว้าง 18.5 เซนติเมตร  หนา 5 มิลลิเมตร ภาพปกเป็นแบบจำลองของอาคารหลักซึ่งเป็นอาคารหลังแรกของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ส่วนบนของภาพเป็นตัวอักษรภาษาไทยสีขาวบนพื้นสีน้ำเงินอ่อน มีข้อความว่า  “ ที่ระลึกในวันเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2512 ” ภายในเล่มประกอบด้วย พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระราชบิดา เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช กรมหลวงสงขลานครินทร์ (พระอิสริยายศในขณะนั้น) และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พร้อมด้วย เอกสารและภาพถ่ายในพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารคณะฯ มหาวิทยาลัยมหิดล และประวัติความเป็นมาการก่อสร้างอาคารในช่วงก่อตั้ง กิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระยะแรกของการก่อตั้งคณะฯ