สูจิบัตรงานคืนสู่เหย้าชาวรามาธิบดี วันที่ 14 พฤษภาคม 2548 โอกาสครบรอบ 36 ปีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

       
สูจิบัตรงานคืนสู่เหย้าชาวรามาธิบดี วันที่ 14 พฤษภาคม 2548 โอกาสครบรอบ 36 ปีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

        สูติบัตรนี้มีหน้าปกสีเขียว ส่วนหน้าเป็นรูปท้องฟ้ามีประกายสีเขียวเรืองรอง ด้านหลังปกเป็นรูปประวัติศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คือ พระเจ้าอยู่หัวเสด็จวางศิลาฤกษ์คณะฯ  เมื่อ พ.ศ. 2508 พร้อมด้วยกิจกรรมและทีมบริหารในสมัยอดีต พร้อมด้วยรูปอาคารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์รวมทั้งข้อความ ดังนี้ “36 ปีผ่านไป .. ได้กลับคืนสู่อ้อมอกรามาธิบดี .. ในวันนี้ครูผู้สอนสั่ง ความทรงจำ .. ครั้งวันก่อน ภาพคืนวันเก่าๆ .. ” และมีโลโก้ 36 ปีรามาธิบดีอยู่ด้านล่าง สูติบัตรมีความหนา 44 เซนติเมตร หน้า สูง 21 เซนติเมตร และกว้าง 14 เซนติเมตร ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า A Night of sparking stars! 36th  anniversary Ramathibodi ส่วนบนของเล่มมีโลโก้ ตราคณะฯ  เป็นตัว ร  และ 36 ปี รามาธิบดีภายใต้ “สู่ สุขภาพดีของสังคมไทย”
        งานนี้จัด ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม ศูนย์ประชุม Impact เมืองทองธานี เริ่มลงทะเบียนเวลา 17.00 น. ประกอบด้วย Welcome reception และเกมส์ต่างๆ มีการรับประทานอาหารโรงแรมโต๊ะจีน การแสดงดนตรี คณบดีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน กล่าวเปิดงาน หลังจากนั้นมีวีดีทัศน์ 36 ปี รามาธิบดี การแสดงดนตรีไทย มุทิตาจิตอาจารย์อาวุโส การแสดงบัลเล่ต์ชุด Sparkling dance  นักร้องรับเชิญ คือ มณีนุช เสมรสุต และรัดเกล้า อามะระดิษ มีวีดีทัศน์ Sparkling star และมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น  แพทย์หญิงพันทิวา สินรัชตานันท์และนักศึกษารามาธิบดีขับร้องเพลงรักเพื่อรามาธิบดี มีการจับรางวัลผู้ที่มาร่วมงาน อำลาด้วยลีลาศรำวงกับวงดุริยางค์ทหารเรือและปิดงานเวลา 22.00 น.
        ภายในเล่มมีเนื้อหา เป็นสาส์นจากผู้ก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อารี วัลยะเสวี สาส์นจากคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์รามาธิบดี นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม ศิษย์เก่านักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 8 สาส์นจากนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี ผู้ช่วยศาสดาจารย์อัญชลี นวลคล้าย และสาส์นจากประธานพนักงานวิทยาศาสตร์พยาธิวิทยา นายวิโรจน์ ปองชนะพิสิฐ
        ส่วนท้ายเล่ม เป็นรายงานคณะกรรมการจัดงานฯ พร้อมด้วยโน๊ตเพลง คือเพลงรักเพื่อรามาธิบดีประพันธ์โดย วราห์ วรเวช (ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์) รายนามศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2548 คือ แพทย์หญิง คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ศิษย์เก่านักศึกษาแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 9 รายนามศิษย์เก่าพยาบาลดีเด่นมี 4 สาขา ดังนี้ สาขาที่ 1 ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขสมร ประพัฒน์ทอง ศิษย์เก่านักศึกษาพยาบาลรุ่นแรกที่ฝากเรียนที่หลักสูตรโรงเรียนพยาบาลศิริราชและอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีคนแรกจากการเลือกตั้ง สาขาที่ 2 วิจัยทางการพยาบาลได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันทนา มณีศรีวงศ์กูล ศิษย์เก่านักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 16 สาขาที่ 3 สาขาการศึกษาพยาบาลประเภทผู้บริหารได้แก่รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา เชาวลิต ศิษย์เก่านักศึกษาพยาบาล มหาบัณฑิต สาขา Acute care nursing รุ่นปีการศึกษา 2524 และสาขาาที่ 4 การบริการพยาบาลประเภทผู้บริหารระดับทุติยภูมิและตติยภูมิได้แก่ นางประภาพรรณ ตันศุภสิริ ศิษย์เก่านักศึกษาพยาบาลรุ่นแรก นอกจากนั้นภายในเล่มยังประกอบด้วย ภาพบรรยากาศของคณะฯ จากอดีตสู่ปัจจุบันในปี พ.ศ 2548 ด้วย