สูจิบัตรงานฉลองครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สวนอัมพร วันที่ 8 -9 -10 มิถุนายน 2522 รายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา

       
สูจิบัตรงานฉลองครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สวนอัมพร วันที่ 8 -9 -10 มิถุนายน 2522 รายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา

 

        งานฉลองครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดขึ้น ณ สวนอัมพร วันที่ 8 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2522 โดยนำรายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา สูจิบัตรนี้มีขนาดสูง 18.5 เซนติเมตร กว้าง 13 เซนติเมตร หนา 32 หน้า ปกเป็นสีน้ำตาลเข้ม มีตรามูลนิธิรามาธิบดีอยู่ตรงกลางปกหน้า และมีข้อความ สูจิบัตรงานฉลองครบรอบ 10 ปีโรงพยาบาลรามาธิบดี ณ สวนอัมพรวันที่ 8 - 9 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2522 รายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถา พิมพ์ที่บริษัทกราฟิคอาร์ต
        ส่วนหน้าสุดของเล่มเป็นรูปของศาสตราจารย์ นายแพทย์กษาน จาติกวณิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งคำขวัญของท่าน รวมถึงคำขวัญและรูปของศาสตราจารย์ นายแพทย์รจิต บุรี คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี พร้อมรูปและคำขวัญพร้อมทั้งรูป ของรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพรรณ มัธยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี รวมทั้งคำขวัญพร้อมทั้งรูป ของหม่อมกอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา ประธานคณะกรรมการจัดงานฉลอง 10 ปีโรงพยาบาลรามาธิบดี หน้าต่อมาของสูจิบัตรมีหมายกำหนดการฉลองครบรอบ 10 ปีของโรงพยาบาลรามาธิบดี เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2522 งานเริ่มเวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมพิธีเปิดงาน พร้อมทั้งแผนผังของงานบริเวณสวนอัมพร
        ในงานนี้มีการมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกวดภาพเขียน โดยใช้ หัวข้อว่า กินดีอยู่ดีมีพลานามัย รวมทั้งรายการแสดงหน้าพระที่นั่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นการแสดงภาพนิ่งประกอบคำบรรยาย เรื่องเกร็ดพงศาวดารทางการแพทย์ ภาพแพทย์หลวงสมัยโบราณทายาสมุนไพร  ภาพประวัติเจ้าจอมมารดาปรางใหญ่และบิดา ภาพเหตุการณ์ ที่เกิดระเบิดที่วัดประยุรวงศ์ ภาพทำการตัดแขนคนไข้สมัยรัชกาลที่ 4 ภาพการผ่าตัดเต้านมครั้งแรกในพระราชวังดุสิตสมัยรัชกาลที่ 5 ภาพเหตุการณ์สุนัขบ้ากัดสมัยรัชกาลที่ 6 ภาพการผ่าตัดแขนโดยสมเด็จพระราชบิดาในสมัยรัชกาลที่ 7
        ท้ายสุดเป็นรายนามคณะกรรมการจัดงานวันฉลอง 10 ปีโรงพยาบาลรามาธิบดี รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมงาน รายชื่อร้านค้าที่นำรายได้สมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดี รายชื่อบริษัทห้างร้าน และผู้มีอุปการะคุณที่บริจาคเงินสดและสิ่งของช่วยงาน