อาคารนารายณ์


  อาคารนารายณ์
 

        เมื่อศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงภัทรพร อิศรางกูร ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารและประธานฝ่ายสวัสดิการมูลนิธิรามาธิบดี เมื่อ พ.ศ. 2526 ท่านได้ติดต่อและชักชวน นายชวาล นิธิวาสิน ประธานกรรมการโรงแรมนารายณ์ และคณะกรรมการบริหารโรงแรม ร่วมกันบริจาคเงิน 2,000,000  บาท สมทบกับเงินของมูลนิธิรามาธิบดีอีกประมาณ 8,000,000  บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000  บาท เพื่อก่อสร้างอาคารหลังหนึ่งใช้ชื่อว่า "อาคารนารายณ์" อาคารนี้ ประกอบด้วย ชั้นล่างเป็นร้านจำหน่ายอาหาร (โรงเตี๊ยมเดิม) ชั้นที่สองเป็นร้านค้าสวัสดิการมูลนิธิรามาธิบดี และชั้นที่ 3 เป็นห้องประชุม และสำนักงานมูลนิธิรามาธิบดี