กล้องถ่ายภาพ ของบริษัท Rolleiflex 3.5 F

 
ได้รับบริจาคจาก หน่วยภาพการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

 

       กล้องถ่ายภาพนี้บริษัท Rolleiflex 3.5 F ผลิตขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1960 เป็นกล้องแบบสองเลนส์ ได้รับความนิยมและจัดได้ว่ามีคุณภาพสูง ซึ่งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีอนุมัติให้จัดซื้อเข้ามาใช้ในการถ่ายภาพในแผนกหน่วยภาพการแพทย์ ภาควิชาพยาธิวิทยา รวมถึงใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรมต่าง ๆ ภายในคณะฯ ในสมัยแรกๆ เช่น พิธีไหว้ครูของนักศึกษาแพทย์ และการแข่งขันกีฬา