ติดต่อเรา

 

โทรศัพท์ติดต่อ

  • หัวหน้างานนโยบายและแผน : 1976
  • หน่วยแผนงาน : 0102, 2767, 1264
  • หน่วยงบประมาณ : 2765, 0023
  • บริหารงานทั่วไป : 1266
  • พัฒนาโปรแกรม : 0102, 0023